Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
Njoftime dhe Lajme
20/01/2017 - Njoftim:
Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare takohet me Misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar
19/01/2017 - Njoftim:
Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 100, dhjetor 2016
11/01/2017 - Njoftim:
Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
31/12/2016 - Njoftim:
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare Uron
30/12/2016 - Njoftim:
Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
23/12/2016 - Njoftim:
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës
23/12/2016 - Njoftim:
Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
Arkiva e Njoftimeve
   
[20/01/2017 - Njoftim] Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare takohet me Misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar  •   [19/01/2017 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 100, dhjetor 2016  •   [11/01/2017 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [31/12/2016 - Njoftim] Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare Uron  •   [30/12/2016 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [23/12/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-nëntor 2016  •   [23/12/2016 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [23/12/2016 - Njoftim] Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës  •   [22/12/2016 - Njoftim] Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e AMF-së, zhvillon takimin e fundvitit me përfaqësues të tregjeve të mbikëqyrura dhe të mediave   •   [22/12/2016 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [19/12/2016 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 99, nëntor 2016  •   [19/12/2016 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [19/12/2016 - Njoftim] Njoftim për Publikun në lidhje me kontributin e AMF për të siguruar konkurrencën e lirë në tregun e sigurimeve  •   [19/12/2016 - Njoftim] Mbi miratimin e rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2015”   •   [16/12/2016 - Njoftim] Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime  •   [14/12/2016 - Njoftim] Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive merr pjesë në Festën e Fund Vitit të Shoqatës së Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve  •   [25/11/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - tetor 2016  •   [24/11/2016 - Njoftim] Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime  •   [24/11/2016 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [21/11/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2016  •  
Publikime
Raport Vjetor 2015 (PDF)
Raport i Mbikëqyrjes 2015 (PDF) (XLS)
Gjeografia e Tregut te Sigurimeve Raport Statistikor  2015 (Vjetor) (XLS) (PDF)
[Nentor 2016] Tregu i Sigurimeve Raport Statistikor  (Mujor) (XLS)
[Shtator 2016] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
[Shtator 2016] Tregu i Pensioneve Vullnetare Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
Arkiva e Publikimeve

Edukimi
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me Vlerë
Tregu i Pensioneve Vullnetare
 

Investitorë Kujdes!

Fusha e veprimtarisë së Autoritetit është rregullimi dhe mbikëqyrja e tregut të titujve, tregut të sigurimeve dhe tregut të pensioneve vullnetare.

Publiku duhet të sigurohet që ofrimi i shërbimeve financiare vjen nga shoqëri të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në çdo rast, çdo i interesuar duhet të konsultojë faqen zyrtare të AMF-së.

Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e sigurimeve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e titujve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e pensioneve vullnetare (sipas këtij linku)

Çdo investim apo blerje produkti financiar pranë një shoqërie, apo subjekti të palicencuar mund të jetë objekt mashtrimi dhe spekulimi.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë