Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
Njoftime dhe Lajme
25/11/2016 - Njoftim:
Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - tetor 2016
24/11/2016 - Njoftim:
Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
24/11/2016 - Njoftim:
Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime
21/11/2016 - Njoftim:
Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
21/11/2016 - Njoftim:
Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 98, tetor 2016
21/11/2016 - Njoftim:
Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2016
18/11/2016 - Njoftim:
Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30 shtator 2016
Arkiva e Njoftimeve
   
[25/11/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - tetor 2016  •   [24/11/2016 - Njoftim] Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime  •   [24/11/2016 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [21/11/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2016  •   [21/11/2016 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 98, tetor 2016  •   [21/11/2016 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [18/11/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30 shtator 2016  •   [16/11/2016 - Njoftim] AMF vijon zbatimin e projektit të reformës në tregun e sigurimeve  •   [16/11/2016 - Njoftim] Deklaratë mbi Platformat e Investimit Online  •   [04/11/2016 - Njoftim] Workshop me përfaqësues të tregut të kapitaleve në vend, në përfundim të fazës së parë të projektit "Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve"  •   [02/11/2016 - Njoftim] Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime  •   [02/11/2016 - Njoftim] Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mbyll fazën e parë të projektit "Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”  •   [02/11/2016 - Njoftim] Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime  •   [31/10/2016 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [27/10/2016 - Njoftim] Drejtoresha e Përgjithshme Ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare takohet me Misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar  •   [26/10/2016 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [26/10/2016 - Njoftim] Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime  •   [25/10/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shtator 2016  •   [25/10/2016 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2016  •   [25/10/2016 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 97, gusht-shtator 2016  •  
Publikime
Raport Vjetor 2015 (PDF)
Raport i Mbikëqyrjes 2015 (PDF) (XLS)
Gjeografia e Tregut te Sigurimeve Raport Statistikor  2015 (Vjetor) (XLS) (PDF)
[Tetor 2016] Tregu i Sigurimeve Raport Statistikor  (Mujor) (XLS)
[Shtator 2016] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
[Shtator 2016] Tregu i Pensioneve Vullnetare Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
Arkiva e Publikimeve

Edukimi
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me Vlerë
Tregu i Pensioneve Vullnetare
 

Investitorë Kujdes!

Fusha e veprimtarisë së Autoritetit është rregullimi dhe mbikëqyrja e tregut të titujve, tregut të sigurimeve dhe tregut të pensioneve vullnetare.

Publiku duhet të sigurohet që ofrimi i shërbimeve financiare vjen nga shoqëri të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në çdo rast, çdo i interesuar duhet të konsultojë faqen zyrtare të AMF-së.

Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e sigurimeve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e titujve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e pensioneve vullnetare (sipas këtij linku)

Çdo investim apo blerje produkti financiar pranë një shoqërie, apo subjekti të palicencuar mund të jetë objekt mashtrimi dhe spekulimi.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2016. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë